အဖြေမှန်များ

  (3.11.2019)တွင်ကျင်းပထားသော J-TEST စာမေးပွဲ အဖြေမှန်များကို အောက်ပါပေးထားသောလင့်ခ်တွင်

  ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

  A-C Level

  http://j-test.jp/data/147/J147_AC(A)8469ans.pdf

  D-E Level

  http://j-test.jp/data/147/J147_DE(B)8469ans.pdf

  F-G Level

  http://j-test.jp/data/147/J147_FG(B)8469ans.pdf

  အသံဖိုင်များကိုလည်းအောက်ပါပေးထားသောlinkမှdownloadရယူနိုင်ပါသည်

  ★第147回J.TEST 正解とスクリプト <2019年5月実施>

  音声データ

  http://j-test.jp/sound

   *** အသံဖိုင်များdownloadရယူရာတွင်စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး(၃)ရက်အကြာမှစတင်၍လကုန်အထိသာ 

  အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

Notice

(၁၀.၅.၂၀၂၀) ကျင်းပမည့် J-TEST စာမေးပွဲ

စာမေးပွဲကျင်းပမည့်ရက်- ၁၀.၅.၂၀၂၀ (Sun)
ကျင်းပမည့်နေရာ-MICT PARK
လျှောက်လွှာလက်ခံကာလ- (၉.၄.၂၀၂၀) ထိ
စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကဒ်ပြား

ထုတ်ပေးခြင်းကာလ-

(၄.၅.၂၀၂၀ မှ ၈.၅.၂၀၂၀) ထိ

Announcement (2)

J-TEST  Certificate များကို

အောင်စာရင်းထွက်ပြီးတစ်ပတ်

အကြာတွင်အောက်ပါလိပ်စာအ

တိုင်းလာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်

No(37) La Pyayt Wun Plaza,

Room No (205), Alanpya

PagodaRoad,Dagon

Township,Yangon, Myanmar.
အသေးစိတ်စုံစမ်းသိရှိလိုပါက

အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များကို

ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်

09-950205385 တို့ဖြစ်ပါတယ်။

Announcement (1)

 J-TESTစာမေးပွဲအောင်စာရင်း

များကိုစာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး()ပတ်

အကြာတွင်အောက်ပါပေးထားသော

link မှကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

http://j-test-data.jp/Menu