စာမေးပွဲရလဒ်စစ်ဆေးရန်

(9) လပိုင်းကျင်းသည့် J-TEST EXAM Result များကို အောက်ပါပေးထားသော

Link တွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Result