စာမေးပွဲရလဒ်စစ်ဆေးရန်

(16.01.2022)ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော J-Test Exam Resultကို

အောက်ပါပေးထားသော Link တွင်ဖြေဆိုသူ၏ ခုံနံပါတ် (၁၁ လုံး)

မွေးသက္ကရာဇ် နှစ်၊ လ ၊ရက်(၈ လုံး) တို့ကိုဖြည့်သွင်းပြီး၀င်ရောက်

ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။


URL : http://j-test-data.jp/154/search_post_2.cgi