စာမေးပွဲရလဒ်စစ်ဆေးရန်

(17.1.2021)ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော J-Test Exam Result

များကိုအောက်ပါပေးထားသောLink တွင်ဖြေဆိုသူ၏ခုံနံပါတ်(၁၁ လုံး)

မွေးသက္ကရာဇ် နှစ် လ ရက်(၈ လုံး) တို့ကိုဖြည့်သွင်းပြီး

၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။


URL (http://j-test-data.jp/154/search_post_2.cgi)