လျှောက်လွှာလက်ခံပုံစံ

(၁) ကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားခြင်း။

      (၃)လအတွင်းရိုက်ကူးထားသော (4 × 3 cm ) ဓာတ်ပုံ (၃) ပုံ၊

       နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြားမူရင်းနှင့်မိတ္တူ (၁)စုံ၊

       ကျောင်းမှတာဝန်ခံ၍ မိမိကျောင်းသားအတွက် လာရောက်လျှောက်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်စားလာရောက်လျှောက်ထားသည်ဖြစ်စေ၊

       ဖြေဆိုသူ၏အမည်၊မွေးသက္ကရာဇ်နှင့်မှတ်ပုံတင်မိတ္တူတို့ကိုပါပူးတွဲတင်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(၂)  E-Mail ဖြင့်လျှောက်ထားခြင်း။

      J-TESTလျှောက်လွှာများကိုDownloadရယူပြီး၊လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များဖြည့်သွင်းပြီး၊မှတ်ပုံတင်မိတ္တူနှင့်တကွ
       info@jtestmm.com သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။လျှောက်လွှာလက်ခံရရှိကြောင်း အကြောင်းကြားစာရရှိပါက

       VAC Yangon Co;Ltd သို့သတ်မှတ်ရက်အတွင်း စာမေးပွဲကြေးလာရောက်ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

       မှတ်ချက်။ ။ စာမေးပွဲကြေးပေးသွင်းပီးသူများသာခုံနံပါတ်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။                              

      * စာမေးပွဲဖောင်တင်ရန်လိပ်စာ  *                                                                      

                                                                                                                                                               

       J-TEST Myanmar Office(VAC Yangon Co; Ltd)                     


   အမှတ်(၃၇)လပြည့်ဝန်းပလာဇာ၊ဒုတိယထပ်၊အခန်း(၂၀၅)၊အလံပြဘုရားလမ်း၊ဒဂုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။