အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းများ

                                            A-C Level(1000marks)

  Reading & Writing (80mins)

  1.Grammar & Vocabulary                                                           200marks
  2.Reading                                                                                   120marks
  3.Kanji                                                                                        120marks
  4.Writing                                                                                      60marks
                                                                              Total               (500marks)

  Listening(45mins)

  5. Depiction                                                                                  50marks
  6. Listening-reading comprehension                                           100marks
  7. Response questions                                                                200marks
  8. Conversation & Explanation                                                    150marks
                                                                               Total               (500marks)


  မှတ်ချက်

  ၁။ အမှတ်ပြည့်(၁၀၀၀)မှတ်ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပီး(၆၀၀)မှတ်အောက်လျော့နည်းနေပါက Certificate ရရှိ

      နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
  ၂။ A-C Levelဖြေဆိုရာတွင်မေးခွန်းအပိုင်း(၈)ပိုင်းဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပီးအပိုင်းတစ်ပိုင်းပိုင်းတွင်(0marks)

      ရရှိ ပါကCertificate ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။


                                           D-E Level (700marks)

  Reading & Writing (70mins)

  1.Grammar & Vocabulary                                                          150marks
  2.General reading comprehension                                            80marks
  3.Kanji                                                                                       80marks
  4.Writing                                                                                    40marks
                                                                     Total                      (350marks)

  Listening (35mins)

  5. Depiction                                                                                30marks
  6. Listening-reading comprehension                                          60marks
  7. Response questions                                                              160marks
  8. Conversation & Explanation                                                  100marks
                                                                     Total                       (350marks)


  မှတ်ချက်

  ၁။ အမှတ်ပြည့်(၇၀၀)မှတ်ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပီး(၃၅၀)မှတ်အောက်လျော့နည်းနေပါကCertificate ရရှိ

      နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
  ၂။ D-E Levelဖြေဆိုရာတွင်မေးခွန်းအပိုင်း၈ပိုင်းဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပီးအပိုင်းတစ်ပိုင်းပိုင်းတွင်(0marks)

      ရရှိပါကCertificateရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။


                                           F-G Level (350marks)

  Reading & Writing (60mins)

  1.Grammar & Vocabulary                                                          75marks
  2.General reading comprehension                                            50marks
  3.Kanji                                                                                       30marks
  4.Short sentences(selection) .                                                   20marks
                                                                     Total                      (175marks)


  Listening (25mins)

  5. Depiction                                                                                 20marks
  6. Listening-reading comprehension                                          15marks
  7. Response questions                                                               70marks
  8. Conversation & Explanation                                                   70marks
                                                                     Total                       (175marks)
  မှတ်ချက်

  ၁။ အမှတ်ပြည့်(၃၅၀)မှတ်ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပီး(၁၈၀)မှတ်အောက်လျော့နည်းနေပါကCertificate ရရှိ

      နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
  ၂။ F-G Levelဖြေဆိုရာတွင်မေးခွန်းအပိုင်း၈ပိုင်းဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပီးအပိုင်းတစ်ပိုင်းပိုင်းတွင်(0marks)

      ရရှိပါ Certificate ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

Notice

ဂျပန်နိုင်ငံ Immigration (လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး) မှ အသိအမှတ်ပြုထားသော J.Test စာမေးပွဲအတွက် လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း။

(စာမေးပွဲကျင်းပမည့်ရက်-၁၅.၅.၂၀၂၂တနင်္ဂနွေနေ့)

Training visa, Work visa, Student visa များအတွက် အသုံးပြုနိုင်သော

J.Test စာမေးပွဲအားကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ထားသော ကိုဗစ်-၁၉

လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့ များတွင် ကျင်းပပေး

သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။J.Test စာမေးပွဲ၏A-C Level , D-E Level ,F-G Level

အတွက်(N1 မှ N5 အထိ Levelအားလုံး) ကျင်းပပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ 

လျှောက်လွှာများအား ကိုယ်တိုင်/ကိုယ်စားလာရောက်လျှောက်တင်ခြင်း နှင့်

E-Mail ဖြင့်လျှောက်တင်ခြင်း(၂) မျိုးဖြင့်လက်ခံပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ 

(၁) E-Mail ဖြင့် လျှောက်လွှာတင်ခြင်းများအား (၂၉.၃.၂၀၂၂ မှ ၈.၄.၂၀၂၂) ထိ

လက်ခံပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ (၂) ကိုယ်တိုင်/ကိုယ်စားလျှောက်ထားခြင်းများအတွက်

လျှောက်လွှာများအား (၄.၄.၂၀၂၂ မှ ၈.၄.၂၀၂၂) ထိလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။J.TEST MYANMAR OFFICE (VAC YANGON CO., LTD)

အမှတ်(၃၇) ၊ လပြည့်ဝန်းပလာဇာ၊ အခန်း(၂၀၅) ၊ အလံပြဘုရားလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့။  09-950205385 (စုံစမ်းမေးမြန်းရန်)Certificate

J.TESTဖြေဆိုသူများအာလုံးမင်္ဂလာပါ....

(15.5.2022)ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော(162)ကြိမ်မြောက်J.Test Certificateများအား

စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးတစ်လအကြာတွင်ထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပီး Certificate များရောက်ရှိပါက

J.Test Myanmar Officeမှချက်ချင်း အသိပေးကြေငြာပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။


အသေးစိတ်စုံစမ်းသိရှိလိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်ကိုသာ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်

09-950205385

Result

 J.TESTစာမေးပွဲအောင်စာရင်းများကိုစာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး()ပတ်အကြာတွင်

 အောက်ဖော်ပြပါlinkမှ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

 URL : http://j-testmm.comMenu