(၁၇၁) ကြိမ်မြောက် J-TESTစာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ခုံနံပါတ်၊ အချိန်နှင့်နေရာများကြေညာခြင်း။

  ၁၇၁ ကြိမ်မြောက် J.Test  စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ခုံနံပါတ်များကိုအောက်ပါအတိုင်း
  အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသည့်အခါ မှတ်ပုံတင်( သို့ )
  ဓာတ်ပုံပါသောပါတ်စ်ပို့၊ ကျောင်းသားကဒ်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တစ်ခုခု၏မူရင်းကို
  မပျက်မကွက်ယူဆောင်လာပါရန်နှင့် မိမိ၏ခုံနံပါတ်ကိုမှတ်သားလာရန်လိုအပ်ပါသည်။ 
  စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကဒ်ကို စာမေးပွဲလာရောက်ဖြေဆိုချိန်တွင် မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့်
  စစ်ဆေးပြီးထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့်နေရာ၊ အချိန်၊စည်းကမ်း
  ချက်များကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသဖြင့်သေချာစွာဖတ်ရှုထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

  ခုံနံပါတ်များကြည့်ရန်

  ၁။ရန်ကုန်စာစစ်ဌာန( A-C Level ခုံနံပါတ်များ )

  https://j-testmm.com/uploads/pdfs/YANGON TEST SITE (A-C LEVEL).pdf

      ရန်ကုန်စာစစ်ဌာန( D-E Level ခုံနံပါတ်များ )

  https://j-testmm.com/uploads/pdfs/YANGON TEST SITE (D-E LEVEL).pdf

      ရန်ကုန်စာစစ်ဌာန ( F-G Level ခုံနံပါတ်များ )

  https://j-testmm.com/uploads/pdfs/YANGON TEST SITE (F-G LEVEL).pdf


  ၂။မန္တလေးစာစစ်ဌာန ( D-E Level ခုံနံပါတ်များ )

  https://j-testmm.com/uploads/pdfs/MANDALAY TEST SITE (D-E LEVEL).pdf

    မန္တလေးစာစစ်ဌာန ( F-G Level ခုံနံပါတ်များ )

  https://j-testmm.com/uploads/pdfs/MANDALAY TEST SITE (F-G LEVEL).pdf


  ၃။တောင်ကြီးစာစစ်ဌာန ( D-E Level ခုံနံပါတ်များ )

  https://j-testmm.com/uploads/pdfs/TAUNGGYI TEST SITE (D-E LEVEL).pdf

     တောင်ကြီးစာစစ်ဌာန ( F-G Level ခုံနံပါတ်များ )

  https://j-testmm.com/uploads/pdfs/TAUNGGYI TEST SITE (F-G LEVEL).pdf


  ၄။မော်လမြိုင်စာစစ်ဌာန ( D-E Level ခုံနံပါတ်များ )

  https://j-testmm.com/uploads/pdfs/Mawlamyine Test Site (D-E Level).pdf

     မော်လမြိုင်စာစစ်ဌာန ( F-G Level ခုံနံပါတ်များ )

  https://j-testmm.com/uploads/pdfs/MAWLAMYINE TEST SITE (F-G LEVEL).pdf

  ၅။ နေပြည်တော်စာစစ်ဌာန( D-E Level ခုံနံပါတ်များ )   

  https://j-testmm.com/uploads/pdfs/Naypyitaw Test Site (D-E Level).pdf

       နေပြည်တော်စာစစ်ဌာန ( F-G Level ခုံနံပါတ်များ)

  https://j-testmm.com/uploads/pdfs/NAYPYITAW TEST SITE (F-G LEVEL).pdf

    

  စာမေးပွဲနေရာနှင့်အချိန်ကြည့်ရန်

  ၁၇၁ ကြိမ်မြောက် J.Test စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် နေရာနှင့်အချိန်များကိုအောက်ပါအတိုင်း

  အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

  https://j-testmm.com/uploads/pdfs/TIME & LOCATION.pdf


  စာမေးပွဲစည်းကမ်းချက်များကြည့်ရန်

  ၁၇၁ ကြိမ်မြောက် J.Test စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်စည်းကမ်းချက်များကိုအောက်ပါအတိုင်း

  အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

  https://j-testmm.com/uploads/pdfs/J-Test Exam Rules.pdf


  J.Test Myanmar Office (VAC Yangon Co., Ltd)
  No.37,2FL, Rm206, LaPyayt Wun Plaza, Alanpya Pagoda Road,

  Yangon , Myanmar.

  09-950205385

Notice

(၁၇၁) ကြိမ်မြောက် J-TESTစာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ခုံနံပါတ်၊ အချိန်နှင့်နေရာများကြေညာခြင်း။

၁၇၁ ကြိမ်မြောက် J.Test  စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ခုံနံပါတ်များကိုအောက်ပါအတိုင်း
အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသည့်အခါ မှတ်ပုံတင်( သို့ )
ဓာတ်ပုံပါသောပါတ်စ်ပို့၊ ကျောင်းသားကဒ်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တစ်ခုခု၏မူရင်းကို
မပျက်မကွက်ယူဆောင်လာပါရန်နှင့် မိမိ၏ခုံနံပါတ်ကိုမှတ်သားလာရန်လိုအပ်ပါသည်။ 
စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကဒ်ကို စာမေးပွဲလာရောက်ဖြေဆိုချိန်တွင် မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့်
စစ်ဆေးပြီးထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့်နေရာ၊ အချိန်၊စည်းကမ်း
ချက်များကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသဖြင့်သေချာစွာဖတ်ရှုထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

ခုံနံပါတ်များကြည့်ရန်

၁။ရန်ကုန်စာစစ်ဌာန( A-C Level ခုံနံပါတ်များ )

https://j-testmm.com/uploads/pdfs/YANGON TEST SITE (A-C LEVEL).pdf

    ရန်ကုန်စာစစ်ဌာန( D-E Level ခုံနံပါတ်များ )

https://j-testmm.com/uploads/pdfs/YANGON TEST SITE (D-E LEVEL).pdf

    ရန်ကုန်စာစစ်ဌာန ( F-G Level ခုံနံပါတ်များ )

https://j-testmm.com/uploads/pdfs/YANGON TEST SITE (F-G LEVEL).pdf


၂။မန္တလေးစာစစ်ဌာန ( D-E Level ခုံနံပါတ်များ )

https://j-testmm.com/uploads/pdfs/MANDALAY TEST SITE (D-E LEVEL).pdf

  မန္တလေးစာစစ်ဌာန ( F-G Level ခုံနံပါတ်များ )

https://j-testmm.com/uploads/pdfs/MANDALAY TEST SITE (F-G LEVEL).pdf


၃။တောင်ကြီးစာစစ်ဌာန ( D-E Level ခုံနံပါတ်များ )

https://j-testmm.com/uploads/pdfs/TAUNGGYI TEST SITE (D-E LEVEL).pdf

   တောင်ကြီးစာစစ်ဌာန ( F-G Level ခုံနံပါတ်များ )

https://j-testmm.com/uploads/pdfs/TAUNGGYI TEST SITE (F-G LEVEL).pdf


၄။မော်လမြိုင်စာစစ်ဌာန ( D-E Level ခုံနံပါတ်များ )

https://j-testmm.com/uploads/pdfs/Mawlamyine Test Site (D-E Level).pdf

   မော်လမြိုင်စာစစ်ဌာန ( F-G Level ခုံနံပါတ်များ )

https://j-testmm.com/uploads/pdfs/MAWLAMYINE TEST SITE (F-G LEVEL).pdf

၅။ နေပြည်တော်စာစစ်ဌာန( D-E Level ခုံနံပါတ်များ )   

https://j-testmm.com/uploads/pdfs/Naypyitaw Test Site (D-E Level).pdf

     နေပြည်တော်စာစစ်ဌာန ( F-G Level ခုံနံပါတ်များ)

https://j-testmm.com/uploads/pdfs/NAYPYITAW TEST SITE (F-G LEVEL).pdf

  

စာမေးပွဲနေရာနှင့်အချိန်ကြည့်ရန်

၁၇၁ ကြိမ်မြောက် J.Test စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် နေရာနှင့်အချိန်များကိုအောက်ပါအတိုင်း

အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

https://j-testmm.com/uploads/pdfs/TIME & LOCATION.pdf


စာမေးပွဲစည်းကမ်းချက်များကြည့်ရန်

၁၇၁ ကြိမ်မြောက် J.Test စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်စည်းကမ်းချက်များကိုအောက်ပါအတိုင်း

အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

https://j-testmm.com/uploads/pdfs/J-Test Exam Rules.pdf


J.Test Myanmar Office (VAC Yangon Co., Ltd)
No.37,2FL, Rm206, LaPyayt Wun Plaza, Alanpya Pagoda Road,

Yangon , Myanmar.

09-950205385

Menu