(၁၄.၃.၂၀၂၁) ကျင်းပမည်.J-TEST စာမေးပွဲ

စာမေးပွဲကျင်းပမည်ရက်- ၁၄.၃.၂၀၂၁ (Sun)
ကျင်းပမည်.နေရာ-..............................
လျှောက်လွှာလက်ခံကာလ- (၁၈.၂.၂၀၂၁) ထိ
စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင်.ကဒ်ပြား

ထုတ်ပေးခြင်းကာလ-

(..............................) ထိ

Announcement (2)

J-TEST  Certificate များကို

အောင်စာရင်းထွက်ပြီးတစ်ပတ်

အကြာတွင်အောက်ပါလိပ်စာအ

တိုင်းလာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်

မှတ်ချက်။ ။ Covid-19 ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသောကြောင်.
မူလသတ်မှတ်ချိန်ထက်အနည်ငယ်နောက်ကျနိုင်ပါသည်။

No(37) La Pyayt Wun Plaza,

Room No (205), Alanpya

PagodaRoad,Dagon

Township,Yangon, Myanmar.
အသေးစိတ်စုံစမ်းသိရှိလိုပါက

အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များကို

ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်

09-950205385 တို့ဖြစ်ပါတယ်။

Announcement (1)

 J-TESTစာမေးပွဲအောင်စာရင်း

များကိုစာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး()ပတ်

အကြာတွင်အောက်ဖော်ပြပါ

link မှကြည်.ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

http://j-test-data.jp/OUR CURRENT EXAM

Exam Date (D/M) Exam Level Last Enrollment Date
154th Times 17 January A-C / D-E / F-G 17 December
155th Times 14 March A-C / D-E / F-G 18 February
156th Times 16 May A-C / D-E / F-G 09 April
157th Times 11 July A-C / D-E / F-G 17June
158th Times 12 September A-C / D-E / F-G 19 Augest
159th Times 07 November A-C / D-E / F-G 14 October