(၁၀.၅.၂၀၂၀) ကျင်းပမည့် J-TEST စာမေးပွဲ

စာမေးပွဲကျင်းပမည့်ရက်- ၁၀.၅.၂၀၂၀ (Sun)
ကျင်းပမည့်နေရာ-MICT PARK
လျှောက်လွှာလက်ခံကာလ- (၉.၄.၂၀၂၀) ထိ
စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကဒ်ပြား

ထုတ်ပေးခြင်းကာလ-

(၄.၅.၂၀၂၀ မှ ၈.၅.၂၀၂၀) ထိ

Announcement (2)

J-TEST  Certificate များကို

အောင်စာရင်းထွက်ပြီးတစ်ပတ်

အကြာတွင်အောက်ပါလိပ်စာအ

တိုင်းလာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်

No(37) La Pyayt Wun Plaza,

Room No (205), Alanpya

PagodaRoad,Dagon

Township,Yangon, Myanmar.
အသေးစိတ်စုံစမ်းသိရှိလိုပါက

အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များကို

ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်

09-950205385 တို့ဖြစ်ပါတယ်။

Announcement (1)

 J-TESTစာမေးပွဲအောင်စာရင်း

များကိုစာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး()ပတ်

အကြာတွင်အောက်ပါပေးထားသော

link မှကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

http://j-test-data.jp/OUR CURRENT EXAM

Exam Date (D/M) Exam Level Last Enrollment Date
148th Times 12 January A-C / D-E / F-G 13 December
149th Times 08 March A-C / D-E / F-G 14 February
150th Times 10 May A-C / D-E / F-G 09 April
151st Times 12 July A-C / D-E / F-G 19 June
152nd Times 13 September A-C / D-E / F-G 21 Augest
153rd Times 01 November A-C / D-E / F-G 09 October